RV-971
RV-971

Đầu báo cảm biến RV-971

Cảm biến chấn động có dây (báo khi bị đập phá, khoan)

(Có thể mở rộng thành không dây)

408,000

Quantity